Vad kan du välja?

 

 

 

Alla medlemmar på panel.se har ett eget medlemskonto där alla undersökningspoäng samlas. 1 poäng motsvarar 1 krona. När saldot uppnått 30 poäng eller mer kan du begära en utbetalning.

Ibland genomför vi undersökningar i externa system tillsammans med en kund eller partner. I dessa fall kan utdelningen av poäng till dig som medlem dröja en tid, men alla poäng delas ut när svaren från alla deltagare har samlats in.

Övrig ersättning - Screening: Tyvärr passar inte alla in i önskad målgrupp vid en undersökning. Ofta finns det kontrollfrågor i början av en enkät för att se om du passar in i målgruppen. Den som inte passar in i målgruppen får alltid 1 poäng som tack för besväret.

När du vill växla in dina poäng loggar du in på ditt konto och väljer hur du vill få ersättningen. Nedan kan du läsa mer om vilka olika ersättningar du kan välja.

Om en medlem är inaktiv i mer än 12 månader kommer medlemskontot att stängas av och ersättningen nollställs. Denna ersättning tillfaller då Norstat.

Alla poäng som har intjänats genom medlemskap i panel.se ska användas inom 2 år från när de intjänades. Om det inte sker kommer poängen anses förbrukade och kommer tas bort från medlemmens konto.

Klicka Logotyp för mer information