Why have my bonus points been deleted?

Varför har mina poäng försvunnit?

Alla poäng som har intjänats genom medlemskap i panel.se ska användas inom 2 år från när de intjänades. Om det inte sker kommer poängen anses förbrukade och tas bort från medlemmens konto.