Bruten länk: Varför fick jag inte poäng för undersökningen?

Bruten länk: Varför fick jag inte poäng för undersökningen?

Ibland genomför vi undersökningar i externa system tillsammans med en kund eller partner. I dessa fall kan det i slutet av undersökningen dyka upp ett felmeddelande om exempelvis en bruten länk, och utdelningen av poäng till dig som medlem kan dröja en tid. Alla poäng delas dock ut när svaren från alla deltagare har samlats in. Detta bör ske inom två veckor.

När en undersökning felar på detta vis beror det ofta på en felande eller blockerad cookie, som gör att återkopplingen från ett externt system tillbaka till vårt eget inte fungerar som den ska vid avslutad enkät. För att undvika att detta händer igen kan du som respondent gärna se över om du har blockerat cookies i din webbläsare, alternativt surfar i privatläge, och i så fall inte göra detta.