Får jag poäng för en undersökning jag inte slutförde?

Får jag poäng för en undersökning jag inte slutförde?

Deltagare som självmant avbryter en undersökning tilldelas inte några poäng, eftersom vi inte kan använda oavslutade frågeformulär i vår analys. Information om hur många poäng en undersökning ger finns i det mail där deltagaren bjuds in till enkäten.

I vissa undersökningar är en målgrupp utsedd i förtid, men utifrån din data har vi inte kunnat fastställa om du tillhör målgruppen eller inte. När du har svarat på några filtrerande frågor fastställs det ibland att du inte passar i målgruppen, och enkäten avslutas. Du får då 1 poäng som tack för besväret.