När blir jag inbjuden till nästa undersökning?

När blir jag inbjuden till nästa undersökning?

Hur ofta du bjuds in till undersökningar beror på vilka målgrupper våra kunder vill ha svar ifrån, samt att vi slumpar fram undersökningarnas deltagare från panelen. Därför kan det ibland dröja innan nästa undersökning dyker upp. För att vi ska kunna göra ett bättre urval av deltagare, är det viktigt att du som medlem fyller i och regelbundet uppdaterar din panelprofil.