Nyheter

Vill du prova på SF Kids Play?

2019-03-05

Som medlem i panel.se erbjuder vi dig 2 månader fritt SF Kids Play – en playtjänst bara för barn. I denna barntjänst kan man se gamla klassiker som Astrid Lindgrens filmer, nya favoriter som Greta Gris och Brandman Sam.

Eller varför inte inspireras till rörelse via Move It – rörelseglädje med instruktör och barn till kända poplåtar. Man kan även varva ned med en bra ljudbok för barn.

Gäller endast nya kunder till SF Kids. Du kan avsluta ditt abonnemang när du vill på sfkids.com. Ingen bindningstid. Öppna länken för att komma till SF Kids hemsida och ta del av erbjudandet: SF Kids Play

Så många poäng skänktes under januari-oktober 2018

2018-11-16

Våra medlemmar i panel.se fortsätter skänka sina insamlade poäng till välgörenhet, vilket vi på panel.se och Norstat alltid är tacksamma för. Varje medlem som donerar en del av poängen bidrar till att de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med kan utföra sitt viktiga arbete.

Även i år har stora summor donerats. Mellan januari och oktober 2018 har totalt 138 950 poäng skänkts till organisationer som bland andra Barncancerfonden, Röda Korset och Världsnaturfonden WWF. Dessa poäng motsvarar 138 950 kronor.

På diagrammet nedan visas vilka summor som våra panelmedlemmar har donerat till de olika organisationerna. Vi hoppas på att våra medlemmar fortsätter skänka poäng till välgörenhet. Varje poäng, varje krona hjälper till att göra världen lite bättre. Stort tack till alla som besvarar våra undersökningar i välgörenhetens namn!

 

Donationsprojektet i maj: SOS Barnbyar

2018-06-04

Under maj månad var det SOS Barnbyar som valdes ut i vårt projekt Månadens välgörenhetsorganisation, vilket innebär lite extra fokus och stöd från oss på Norstat. Nu har vi fått resultatet för hur mycket våra panelmedlemmar donerade till organisationen under dessa veckor!

Projektet går till på så vis att Norstat adderar 20% av den summa som panelmedlemmarna donerade till den valda välgörenhetsorganisationen under den aktuella månaden. Förhoppningsvis är detta till hjälp i deras viktiga arbete! Under maj månad handlade projektet om SOS Barnbyar, och resultatet av panelmedlemmarnas gåvor till dem blev till sist 2100 kronor. Efter att Norstat har adderat 20% (420 kronor), blir resultatet hela 2520 kronor. Stort tack till våra medlemmar för ert stöd!

I samband med kampanjen passade vi även på att ställa några frågor till Charlotte Köhler Lindahl, som är Head of Corporate Relations & Major Donors på SOS Barnbyar:

Vilken sorts arbete gör ni på SOS Barnbyar?

SOS Barnbyar är en internationell barnrättsorganisation som verkar i 135 länder. Vi arbetar med att stötta och ge omsorg till barn som förlorat eller riskerar att förlora förälders omsorg. Det gör vi bland annat genom att ge barn som förlorat förälders omsorg en familjeliknande omsorg i våra barnbyar. Där får barnen växa upp med syskon, och de får en SOS-familj och en SOS-mamma. Barnen får förutom ett hem och en familj även utbildning och hälsovård, och omsorg tills de blir unga vuxna. Vi stöttar även barn som riskerar att förlora förälders omsorg genom att stötta deras familjer, så att familjen kan bli självförsörjande och kan försörja sina barn. 

Förutom det har vi en mängd verksamheter, som yrkesskolor för unga vuxna i vår verksamhet och föräldrar i föräldrastärkande program. Totalt stöttar vi ca 600 000 barn i våra program över hela världen.

Vilket är det viktigaste sättet vi kan hjälpa utsatta barn på?

Alla barn vill helst växa upp med sina föräldrar och syskon, de vill behålla sin familj. Därför är det kanske bästa sättet att stötta är att hjälpa utsatta familjer så att de inte riskerar att splittras, vilket vi gör i våra familjestärkande program.  Men det kommer alltid att finnas barn som av olika skäl inte kan växa upp med sina föräldrar och därför behövs barnbyarna också. 

Har ni några speciella event inplanerade nu i sommar?

Vi driver bland annat en Mors dag-kampanj för att uppmärksamma våra SOS-mammors fantastiska arbete med att ge omsorg och kärlek till barnen i barnbyarna, så att barnen kan utvecklas till självständiga, självförsörjande vuxna. Senare i sommar kommer vi även närvara på Almedalen, där vi bland annat kommer att arrangera seminarium om behovet av Social Innovation för att kunna skapa social impact och SROI (Social Return on Investment), samt "Leaving Care" - övergångsperioden då unga i samhällsvård ska lämna omsorgen för att bli självständiga unga vuxna, och ofta saknar samhället resurser för att ge de här unga adekvat stöd.

Hur används de donationer ni får in från privatpersoner och företag?

Donationerna används till att finansiera SOS Barnbyars verksamheter, från byggnationer av barnbyar och löner till SOS-mammor, till yrkesskolor och mikrolån. Vi ger långsiktigt stöd, barnen stannar i snitt i 17 år i vår omsorg och i barnbyarna finns alltid specialpedagoger och psykologer anställda, då många av barnen haft en traumatisk uppväxt innan de kom till SOS Barnbyars omsorg. 

Vill du hälsa något till våra panelmedlemmar?

Utvärderingar visar att vårt arbete gör skillnad, både för individen och för samhället barnen och familjerna lever i. Genom vårt stöd får barnen den grund de behöver – utbildning, vård och omsorg - för att bli självständiga vuxna som bidrar till samhället. Familjerna i sin tur kan bli självförsörjande, ta hand om sina barn och också bidra till samhället. Det skapar en hållbar framtid!

Resultat i donationsprojektet för mars och april!

2018-05-04

Sedan en tid tillbaka har vi på panel.se och Norstat ett donationsprojekt, som går ut på att Norstat adderar en summa till de donationer våra medlemmar skänker till en utvald välgörenhetsorganisation under en specifik månad. Nu har vi fått resultaten för mars och april! Dessa månader har vikts åt organisationerna Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF.

Många av våra panelmedlemmar fortsätter att skänka sina insamlade poäng till välgörenhet, vilket vi är mycket tacksamma för! I ett försök att ytterligare öka intresset för detta, har vi ett projekt där Norstat adderar 20% till den totalsumma panelmedlemamrna har skänkt till den valda organisationen under månaden. Nu är det dags att publicera resultatet för de två senaste månaderna!

Under mars var det Rädda Barnen som valdes ut som organisation för detta projekt. Panelmedlemmarnas totala gåvor under månaden landade på 1500 kronor. Till detta adderar vi 20% (300 kronor), vilket innebär att toalsumman blir 1800 kronor.

I april var det Världsnaturfonden WWF som stod på tur. Våra medlemmars donationer uppnådde 1800 kronor, vilket gör att Norstat adderar 360 kronor. Den totala summan blir därmed 2160 kronor.

Stort tack till våra medlemmar för dessa gåvor! Vi hoppas att de gör nytta i dessa organisationers viktiga arbete, och vi ser fram emot att fortsätta med vårt donationsprojekt. 

Månadens välgörenhetsorganisation: Rädda Barnen

2018-03-07

I arbetet för att belysa donationer i panel.se fortsätter vi nu med vårt nya projekt, där vi varje månad riktar in oss på en av de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med. Nu är det dags för nästa organisation!

Projektet handlar om att panel.se och Norstat i tur och ordning kommer satsa lite extra på en välgörenhetsorganisation, och vi hoppas att våra panelmedlemmar vill hjälpa oss med detta genom att fortsätta skänka sina poäng. Under mars månad är det Rädda Barnen som är aktuell i projektet, och efter månadens slut kommer Norstat addera 20% till de gåvor som panelmedlemmarna har donerat till dem under mars.

Med anledning av kampanjen fick vi en pratstund med Sofia Skoog, som är avdelningschef på Finansiering och Partnerskap hos Rädda Barnen.

Vad handlar ert arbete om?

På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer, och står upp för barns rättigheter. Det finns över 2 miljarder barn i världen, där livsvillkoren skiljer sig markant åt. Vi kämpar för de barn som har det svårast, både i Sverige och runt om i världen.

Har ni några insatser för barn ni fokuserar extra på nu i mars?

I snart 7 år har Syriens barn fått utstå fruktansvärt lidande. Kriget har nu intensifierats. Människors hem bombas sönder, familjer splittras, det finns inga säkra platser och hundratals har dött bara under den senaste tiden. Många är barn.

Den 15 mars är det Syrienkrigets årsdag, och vi på Rädda Barnen kommer uppmärksamma detta genom att berätta barnens historia. Många barn ska snart börja skolan, men har levt hela sina liv i krig. Inget barn borde få uppleva detta.  

Vad gör ni för Syriens barn just nu?

Vi har insatser inne i Syrien samt i regionerna omkring, som tar emot många av de som flyr. Bland annat har vi specialistteam som hjälper barn att hantera traumatiska upplevelser de varit med om, och vi ser också till att de får möjlighet att återuppta sin skolgång. Detta är oerhört viktigt i katastrofsituationer.

Hur använder ni de donationer ni får in?

Rädda Barnen använder donationer där behoven är som störst, och där våra barnrättsexperter bedömer att de gör mest nytta för barnen. Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader och är stolta över att hela 90 procent av våra intäkter går till direkta insatser för barn. Övriga 10 procent går till nödvändigt insamlingsarbete och administration. 

Vill du hälsa något till våra panelmedlemmar?

Allt stöd hjälper! Varje krona är enormt värdefull och gör stor skillnad för barn runt om i världen.

Panel.se och Norstat är glada över att kunna samarbeta med Rädda Barnen i deras arbete, och hoppas att våra panelmedlemmar vill hjälpa till med detta!

  •  
  • 1 av 21
  • >>