Våra panelmedlemmars poängdonationer under kvartal 4, 2017

2018-01-16

Medlemmarna i panel.se fortsätter att skänka sina insamlade poäng till välgörenhet. Stort tack för era gåvor! De donerade poängen kommer till stor nytta för de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med.

Nedan visas ett diagram för hur mycket våra panelmedlemmar donerade under de sista månaderna av 2017, dvs i oktober, november och december. Nu hoppas vi på ett lika givande 2018!