Nytt projekt för panelmedlemmarnas donationer!

2018-02-12

Medlemmar i panel.se har sedan länge haft möjligheten att donera sina insamlade panelpoäng till ett flertal olika välgörenhetsorganisationer. Dessa gåvor kan hjälpa till att uträtta underverk, och vi på Norstat vill nu satsa mer på detta!

I ett projekt för att öka de summor som skänks till välgörenhet, kommer panel.se och Norstat ur egen ficka addera till de poängdonationer (1 poäng motsvarar 1 krona) som våra medlemmar gör. Varje månad kommer vi välja ut en av de välgörenhetsorganisationer vi samarbetar med, och i slutet av månaden kommer den organisationen få ett extra tillskott från oss. Norstat kommer till den valda organisationen addera 20% av den summa som våra panelmedlemmar totalt har donerat till organisationen under den specifika månaden, och vi hoppas att detta kan vara till hjälp!

Först ut i detta projekt är Barncancerfonden, som länge har varit en av de organisationer vi samarbetar med. Februari är en speciell månad för dem, då barncancer uppmärksammas i och med Internationella barncancerdagen den 15 februari. Vi fick en pratstund med organisationens Kundansvarig för företagssamarbeten, Katarina Gustafsson:

- Vilka är de främsta målen med Barncancerfondens arbete?

- Vår vision är att utrota barncancer. Genom gåvor från privatpersoner och företag kan vi finansiera livsviktig forskning för att utveckla barncancervården så att fler barn överlever.

- När och hur bildades Barncancerfonden?

- Det första fröet till det som idag är Barncancerfonden såddes 1979, då oroliga föräldrar och vårdpersonal gick samman för att stoppa en planerad nedläggning av Sveriges då enda barncanceravdelning på Karolinska sjukhuset. ”Föreningen för barn med tumör och blodsjukdomar” bildades, och efter protester och stark opinionsbildning beslutades att de cancersjuka barnen fick stanna på avdelningen.

Snart skapades fler föreningar runt om i landet, och 1982 bildade dessa tillsammans Barncancerfonden.

- På vilket sätt är februari en speciell månad för Barncancerfonden?

- Den 15 februari är det Internationella barncancerdagen, och barn med cancer uppmärksammas världen över. På Internationella barncancerdagens morgon kommer vi på Barncancerfonden i Sverige att gå ut i våra sociala kanaler och uppmuntra våra följare att tända ett digitalt ljus på http://ljus.barncancerfonden.se/

Våra föreningar kommer även att arrangera fysiska ljusmanifestationer i hela landet.

- Används donationerna från panel.se till något specifikt ändamål?

- Huvuddelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt behöver vi arbeta aktivt med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer.

- Vill du hälsa något till våra panelmedlemmar?

- Om du vill bidra i vår kamp mot barncancer har du möjlighet att donera dina insamlade panelpoäng till Barncancerfonden!

Vi på panel.se tackar Barncancerfonden och Katarina för deras arbete, och hoppas att våra panelmedlemmar vill vara med och donera sina insamlade poäng!