Donationsprojektet i maj: SOS Barnbyar

2018-06-04

Under maj månad var det SOS Barnbyar som valdes ut i vårt projekt Månadens välgörenhetsorganisation, vilket innebär lite extra fokus och stöd från oss på Norstat. Nu har vi fått resultatet för hur mycket våra panelmedlemmar donerade till organisationen under dessa veckor!

Projektet går till på så vis att Norstat adderar 20% av den summa som panelmedlemmarna donerade till den valda välgörenhetsorganisationen under den aktuella månaden. Förhoppningsvis är detta till hjälp i deras viktiga arbete! Under maj månad handlade projektet om SOS Barnbyar, och resultatet av panelmedlemmarnas gåvor till dem blev till sist 2100 kronor. Efter att Norstat har adderat 20% (420 kronor), blir resultatet hela 2520 kronor. Stort tack till våra medlemmar för ert stöd!

I samband med kampanjen passade vi även på att ställa några frågor till Charlotte Köhler Lindahl, som är Head of Corporate Relations & Major Donors på SOS Barnbyar:

Vilken sorts arbete gör ni på SOS Barnbyar?

SOS Barnbyar är en internationell barnrättsorganisation som verkar i 135 länder. Vi arbetar med att stötta och ge omsorg till barn som förlorat eller riskerar att förlora förälders omsorg. Det gör vi bland annat genom att ge barn som förlorat förälders omsorg en familjeliknande omsorg i våra barnbyar. Där får barnen växa upp med syskon, och de får en SOS-familj och en SOS-mamma. Barnen får förutom ett hem och en familj även utbildning och hälsovård, och omsorg tills de blir unga vuxna. Vi stöttar även barn som riskerar att förlora förälders omsorg genom att stötta deras familjer, så att familjen kan bli självförsörjande och kan försörja sina barn. 

Förutom det har vi en mängd verksamheter, som yrkesskolor för unga vuxna i vår verksamhet och föräldrar i föräldrastärkande program. Totalt stöttar vi ca 600 000 barn i våra program över hela världen.

Vilket är det viktigaste sättet vi kan hjälpa utsatta barn på?

Alla barn vill helst växa upp med sina föräldrar och syskon, de vill behålla sin familj. Därför är det kanske bästa sättet att stötta är att hjälpa utsatta familjer så att de inte riskerar att splittras, vilket vi gör i våra familjestärkande program.  Men det kommer alltid att finnas barn som av olika skäl inte kan växa upp med sina föräldrar och därför behövs barnbyarna också. 

Har ni några speciella event inplanerade nu i sommar?

Vi driver bland annat en Mors dag-kampanj för att uppmärksamma våra SOS-mammors fantastiska arbete med att ge omsorg och kärlek till barnen i barnbyarna, så att barnen kan utvecklas till självständiga, självförsörjande vuxna. Senare i sommar kommer vi även närvara på Almedalen, där vi bland annat kommer att arrangera seminarium om behovet av Social Innovation för att kunna skapa social impact och SROI (Social Return on Investment), samt "Leaving Care" - övergångsperioden då unga i samhällsvård ska lämna omsorgen för att bli självständiga unga vuxna, och ofta saknar samhället resurser för att ge de här unga adekvat stöd.

Hur används de donationer ni får in från privatpersoner och företag?

Donationerna används till att finansiera SOS Barnbyars verksamheter, från byggnationer av barnbyar och löner till SOS-mammor, till yrkesskolor och mikrolån. Vi ger långsiktigt stöd, barnen stannar i snitt i 17 år i vår omsorg och i barnbyarna finns alltid specialpedagoger och psykologer anställda, då många av barnen haft en traumatisk uppväxt innan de kom till SOS Barnbyars omsorg. 

Vill du hälsa något till våra panelmedlemmar?

Utvärderingar visar att vårt arbete gör skillnad, både för individen och för samhället barnen och familjerna lever i. Genom vårt stöd får barnen den grund de behöver – utbildning, vård och omsorg - för att bli självständiga vuxna som bidrar till samhället. Familjerna i sin tur kan bli självförsörjande, ta hand om sina barn och också bidra till samhället. Det skapar en hållbar framtid!