Vad åstadkommer din åsikt?

About market research

Hur påverkar din åsikt?

 
 

Kommersiella marknadsundersökningar handlar om hur ett företag vill testa hur nya produkter, koncept eller annonsmaterial (exempelvis TV-reklam eller reklampelare) tas emot och utvärderas av en viss målgrupp.

Ett ytterligare mål är att upptäcka tidiga trender som kan identifieras i respondenternas åsikter och önskningar rörande aktuella marknadssegment. Företag använder denna information till att försöka fastställa riskerna och möjligheterna för företagets framgång.

Företagen som anlitar oss tar emot exakt den information de behöver på en relativt kort tid, tack vare ditt deltagande i våra undersökningar. Din åsikt formar basen för beslut angående nya produkter och strategier, vilket du själv kommer kunna se i framtiden.