Conditions of participation

Villkor för deltagande

 
 

1. Registrering

Medlemmar får endast registrera sig i panelen en gång. Norstat kontrollerar att den angivna informationen stämmer. Norstat har rätt att med omedelbar verkan exkludera medlemmar som, baserat på deras registrerade data, kan säkerställas vara dubletter eller ha angett felaktig information.

2. Medlemskap

Deltagande i panel.se sker vanigtvis via inbjudan. Inbjudningar till medlemskap i panel.se sänds ut i en slumpmässig process specifik för marknadsundersökningar. Alla som är bosatta i Sverige, är minst 15 år och använder internet regelbundet är välkomna som medlemmar i panel.se. Medlemskapet är gratis och ej bindande, och kan när som helst avslutas. Personlig data om medlemmen ska raderas snarast efter avslutandet av medlemskapet. En medlem som inte har loggat in i panelportalen på tolv månader, inte har uppdaterat sin medlemsinformation eller inte har besvarat en undersökning senaste året kommer klassas som "inaktiv".

3. Undersökningar

Respondenter i panel.se inbjuds via email att delta i marknadsundersökningar online. Detta mail innehåller också annan information, exempelvis om den ersättning som utgår för besvarande av undersökningen. Det är frivilligt att delta i alla undersökningar. Norstat beslutar vem som får delta i en undersökning, eftersom alla medlemmar vanligtvis inte passar in i målgruppen för enkäten. Medlemmar åtar sig att besvara undersökningsfrågor utan inflytande från andra personer, och utifrån sin egen kunskap. Norstat förbehåller sig rätten att exkludera deltagare från panel.se om de anger falska svar i undersökningar.

Upphovsrätten för allt undersökningsinnehåll är reserverad. Kopiering av innehåll såsom bilder, diagram, ljud eller texter i elektroniska eller printade publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens tillstånd..

4. Ersättning

Medlemmar i panel.se mottar poäng som ersättning för sitt deltagande i undersökningar. Antalet utdelade poäng beror delvis på undersökningens längd. Norstat ger endast ersättning för undersökningar med fullständiga svar. Deltagare som avbryter en undersökning mottar inte någon ersättning, eftersom ofullständiga frågeformulär ej kan analyseras. Undersökningar där respondenten ej bedömdes passa i målgruppen genererar vanligtvis 1 poäng som ersättning.