Integrity policy

rules

Regler / Personlig säkerhet

 
 

Vem kan bli medlem i panel.se?

Vi rekryterar medlemmar på många sätt, huvudsakligen genom telefon. Alla över 15 år kan bli medlemmar.

Vilket företag står bakom panel.se?

Panel.se startades redan 2000 av Norstat Sverige AB (556604-6297). Norstat Sverige är ett företag som jobbar med alla typer av datainsamling för marknadsundersökningar. Vår adress är Sankt Larsgatan 32B, 582 24 Linköping. E-postadress för eventuella frågor är info@norstat.se.

Hur fungerar det?

Medlemmar godkänner att motta undersökningsinbjudningar genom e-post från panel.se eller via vår app. Genom att registrera sig i vår första bakgrundsundersökning och bli medlem i panel.se accepteras de villkor för medlemskap som framgår i denna text och samtycke lämnas därmed till behandling av personuppgifter. Efter att ha mottagit en inbjudan, kan medlemmen välja om han/hon vill delta eller inte. 

Panel.se skickar inte ut inbjudningar till alla medlemmar varje gång vi genomför en undersökning. Panel.se kan heller inte garantera ett minimum eller maximum för hur många inbjudningar som skickas ut under ett kalenderår. När vi når det önskade antalet svar, har panel.se rätt till att stänga undersökningen. För att kunna genomföra statistiska analyser krävs det att panelmedlemmarna samtycker till att panel.se registrerar de uppgifter som ges i förbindelse med undersökningar i en databas, men där svaren från undersökningen anonymiseras så fort som möjligt, dock senast innan leverans till uppdragsgivaren. Varje medlem har rätt att veta vilken information panel.se/Norstat har registrerat. Varje medlem har även rätt till att få felaktig information rättad.

Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning radera de respondenter som inte tar våra undersökningar seriöst. Med detta menar vi att ifall svarstid eller svarsmönster tydligt visar en oseriös hållning till vårt arbete kommer vi inte skicka fler inbjudningar till våra undersökningar till denna medlem. Medlemmen kommer också att förlora sina hopsparade poäng om det framkommer att svaren är av så dålig kvalitet att de inte kan användas i vårt analysarbete. Det finns heller ingen anledning att registrera sig med mer än en e-postadress i panelen. Dublettkonton kommer att raderas utan förvarning. Om medlemmen är inaktiv under 12 månader och alltså inte deltar i undersökningar kommer inte panel.se skicka ut fler inbjudningar till medlemmen efter den perioden.

Som medlem får du inte kopiera eller vidarebefordra någon information, text, bilder, eller något annat material som finns i undersökningarna du får från panel.se/Norstat.

Ersättning

Panelmedlemmar sparar poäng. Hur många poäng som ges för en specifik undersökning anges i inbjudningsmailet till densamma. Det totala poängsaldot finns angivet när du loggar in på ditt konto. Poängen kan du sedan växla till olika produkter, tjänster eller donationer.

Vad frågar vi dig om?

Vi genomför undersökningar med alla möjliga teman, men oftast handlar det om media, förbrukningsvaror, reklam och vad du gillar och inte gillar med olika produkter. Vi gör även undersökningar om samhällsfrågor, politiska åsikter och förhållanden kring livsstil och hälsa. Vi kommer dock aldrig att fråga dig om ditt personnummer, kontonummer eller kreditkortsupplysningar. Vi frågar heller aldrig om ämnen såsom sexualitet eller religion, eller andra eventuellt känsliga ämnen om du inte har godkänt att delta i en undersökning med sådant tema.

Personupplysningar

Panel.se och Norstat är angelägna om säkerheten kring din personliga information, att den är korrekt och inte kan missbrukas av andra. Vi är mycket noga med våra riktlinjer för informationssäkerhet och att hanteringen av informationen från medlemmarna följer personuppgiftslagen (1998:204). Samtliga anställda på Norstat är under sträng tystnadsplikt, och vi arbetar med principen att så få anställda som möjligt har tillgång till personlig information. I de fall då själva undersökningen genomförs i samarbete med en tredje part (dvs. att undersökningen genomförs i en av våra samarbetspartners system) kommer inte e-postadressen eller annan personlig information att lämnas ut, utan bara en kodad koppling som gör att vi kan överföra dina poäng.

Vi lagrar enbart den information som du själv har angett när du registrerade dig och som du lämnar i efterföljande registerkompletteringar, uppdateringar eller som skapas via beräkningar. Panelmedlemmen ger panel.se rätt att ge den registrerade grunddatan och svaren på undersökningarna till kunderna i en bearbetad form som är anonymiserad. Medlemmen är härigenom medveten om och samtycker till att alla svar och annan information som medlemmen självmant lämnar, inkluderat eventuella s.k. känsliga personuppgifter (såsom detta begrepp definieras i Personuppgiftslagen) kan komma att användas i undersökningssyfte. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Medlemmen kan välja att inte svara på frågor om denne inte samtycker till hantering av personuppgifterna. Panelmedlemmen kan också, när som helst, uppdatera eller radera sina uppgifter från vår databas. 

Svar på bakgrundsfrågor kring panelmedlemmen kan komma att lämnas ut till tredje part för bearbetning tillsammans med andra insamlade eller offentliga parametrar i syfte att skapa exempelvis segmenteringsmodeller (olika typer av konsumentgrupper i aggregerad form), analyser kring köpbeteende, marknadsanalys och andra typer av beslutsunderlag. I dessa fall kommer aldrig någon information från sådan tredje part att förmedlas vidare som gör att enskilda medlemmar i panel.se kan identifieras. Informationen lämnas således under inga omständigheter vidare till tredje part för marknadsföring. I de fall där en beställare behöver flera komponenter för analysarbetet tecknas ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att uppgifterna hanteras enligt Personuppgiftslagen och Norstats riktlinjer ovan (i egenskap av personuppgiftsansvarig och ägare av panel.se). 

Information som du har uppgett i specifika målgruppsfrågor efter undersökningar kan inte redigeras i ditt användarkonto. Men du kan när som helst se och ta bort denna information genom att logga in på ditt användarkonto.

Norstat arbetar också enligt ett internationellt erkänt etiskt regelverk för marknads-och opinionsundersökningar definierat av ESOMAR (European Society of Opinion and Market Research, se www.esomar.org).

Hur länge sparas informationen om mig i panel.se?

Profilinformationen som vi lagrat om dig raderas kort efter att du säger upp ditt medlemskap från panelen. Tills dess kan du läsa och ändra denna information så att den alltid är uppdaterad. Svaren du ger på undersökningar kommer INTE att sparas tillsammans med din personliga information och kommer inte att vara möjlig att koppla med din identitet efter att vi har levererat svaren i anonymiserad form till vår uppdragsgivare.

Avanmälan

Om du vill ta bort ditt konto på panel.se kan du göra detta genom att logga in på ditt panelkonto och gå till fliken "Mina sidor" i mitten av menyerna. Välj ”Mitt medlemskonto” och därefter "Avsluta medlemskap" och följ instruktionerna. OBS! När du väl har avanmält dig går det inte att ångra detta.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Det används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner såsom inloggning och för att komma ihåg vad du gjort senast du var på sidan.

Panel.se använder cookies för att hantera inloggning i vår portal och i en del av våra undersökningar. Cookies som används av undersökningsskäl kommer endast användas om du har gett ditt uttryckliga tillåtande till detta.

3parts Cookies

Norstat kan komma att placera ut cookies för våra kunders räkning. Detta görs dock bara om du uttryckligen har godkänt detta. Dessa cookies möjliggör behandling av dina personliga uppgifter. Den information som du har avgett när du svarat på våra undersökningar kan komma att levereras till Norstats kund genom cookien som vi placerat hos dig. Våra kunder kommer att kombinera denna information tillsammans med annan information om dina digitala beteenden. Syftet är att identifiera målgrupper som liknar dig och som Norstats kunder kan rikta sin marknadsföring emot. Denna marknadsföring kommer INTE att riktas mot dig personligen. Ditt medgivande kan dras tillbaka närhelst du så önskar genom att logga in på ditt användarkonto och ändra inställningen.

Hur skyddar jag mig mot virus?

Virusangrepp har på senare tid gjort att man är mer försiktiga att öppna mail från personer eller företag när vi är osäkra på vem avsändaren är. Norstat och panel.se skickar inte ut mail med bifogade filer. Om du skulle motta ett mail som ser ut att komma från Norstat eller panel.se med bifogad fil bör du inte öppna den. Du kan enkelt skaffa dig ett antivirusprogram och det finns många leverantörer av detta i marknaden. Vi rekommenderar vår leverantör som är www.symantec.com.

Alla våra inbjudningar kommer från e-postadressen panel_sweden@norstatsurveys.com, och innehåller en länk som oftast börjar med: http://survey.euro.confirmit.com/ eller http://norstatsurveys.com/. I vissa fall skickar vi ut länkar genom att använda vår samarbetspartners system, men detta kommer då att framstå i e-posten som du fått.

Har du några misstankar om bedrägeri, var vänlig kontakta oss snarast på support@panel.se.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tjänst som tillhandahålls av Google. Google Tag Manager är ett system för adminsistration av digitala koder. Verktyget samlar ingen personlig information, men kan utlösa andra taggar, som kan innehålla din data. Google Tag Manager har ingen tillgång till den datan. Om man inaktiverar detta på domän- eller cookienivå kommer spårning fortsätta på alla digitala koder /taggar som implementerats med Google Tag Manager.

Användar-ID

Ett indviduellt användar-ID tilldelas alla nya medlemmar när man uppger kontaktinformation och generella villkor accepteras. På användar-ID sparas registreringsinformation och transaktioner. Genom att använda och spara data på ett användar-ID kan vi dela registreringsinfromation från våra partner, kampanjer och annonser och därmed mäta aktiviteter, något som hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra tjänster. Du godtar lagring och användning av användar-ID.

Norstat and GDPR