What happens to your answers?

About online surveys

Varför online?

 
 

En undersökning på internet är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att kommunicera med respondenter och att få in värdefull information. Det som vanligtvis tar 1-3 veckor med traditionella metoder, tar oftast bara några dagar att genomföra på internet.

En annan fördel med internetundersökningar är möjligheten att visa rörliga bilder och animationer utan att det blir sämre kvalitet. Därför är internetundersökningar speciellt bra för att utföra reklamtester. Samma sak när det gäller öppna svar, då respondenten kan få möjligheten att själv formulera sina tankar och värderingar.

Internetundersökningar baserar sig på en panelmedlems frivillighet och ger en möjlighet att besvara enkäten när man har tid, något som kan ha en positiv effekt när det gäller att motverka panelmedlemmars trötthet. Internetundersökningar är inte bara enkla och snabba, utan också ett mycket pålitligt verktyg.

Webben är en kommunikationskanal som förenar många styrkor (t.ex. att kombinera film- och ljudfiler samt en möjlighet för den som svarar att själv bestämma takten). Webben ger oss bättre möjligheter att kontrollera urvalssammansättning, datakvalitet och tidsperiod. Samtidigt föredrar fler och fler respondenter internetundersökningar framför telefonundersökningar eller personliga intervjuer.