Rules

rules

Villkor

 

Det fungerar inte utan regler...

Vi följer förstås förordningar/regler som finns enligt svensk lag och rekommendationer från undersökningsbranschen. Baserat på dessa villkor har vi skapat ett regelverk för ditt deltagande i vår panel.

Strikt konfidentiellt...

I våra undersökningar är vi endast intresserade av din personliga åsikt, inte av din personliga data. Detta skulle inte bara vara ett brott mot dataskyddslagar, utan också gå emot principer inom branschen.