Vad menas med att bli medlem?

Vad menas med att bli medlem?

Som medlem i panel.se anmäler du dig själv till att ta emot e-postinbjudningar till att delta i marknadsundersökningar på webben, samt inbjudningar till gruppdiskussioner och djupintervjuer. I mailen som vi skickar dig finns det en länk till undersökningen som du är bjuden till att delta i. Du bestämmer självklart själv om du vill svara på undersökningen, och du förbinder dig inte att svara genom att bli medlem.

Gällande fokusgrupper/djupintervjuer rekryterar vi ibland deltagare via panelen. Vi skickar då först ut en enkät, och de som passar in i målgruppen samt tackar ja blir sedan uppringda. I telefonsamtalet ställer vi några fler frågor och berättar mer om fokusgruppens syfte. Det är alltså först via telefonsamtalet som man blir slutgiltigt rekryterad till fokusgruppen/intervjun.